01.jpg

 

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(31) 人氣()

01.jpg

 

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(30) 人氣()

00.jpg

 

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(25) 人氣()

00.jpg

如果不說,大家會不會猜這裡是外國哪一個地方呢?

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(29) 人氣()

 

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(18) 人氣()

01.jpg

 

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(31) 人氣()

00.jpg

大家眼睛睜亮一點,瞧一瞧,有沒有看到鯨魚出沒呀?

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(35) 人氣()

00.jpg

 

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(41) 人氣()

01.jpg

 

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(15) 人氣()

00.jpg

來到澎湖,多半會有一天是馬公本島的環島之旅,挺悠哉的行程

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(23) 人氣()

01 (27)

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(42) 人氣()

01.jpg

 

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(33) 人氣()

00.jpg

 

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(44) 人氣()

00.jpg

 

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(26) 人氣()

00.jpg

繼續跟著我來澎湖遊玩啦!

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(25) 人氣()

 

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(35) 人氣()

00.jpg

每來到一個城市,一定有著非吃不可的超人氣美食

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(26) 人氣()

03 (14).jpg

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(19) 人氣()

00.jpg

 

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(31) 人氣()

00.jpg

如果說這趟澎湖離島旅程最好玩的是什麼,除了看到朝思暮想的雙心石滬

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(16) 人氣()