00.jpg

 第二天第三個離島 虎井

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()

01 (1).jpg

 

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(22) 人氣()

00.jpg

 繼續跟著我來去澎湖遊玩

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(22) 人氣()

00.jpg

 

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(20) 人氣()

00.jpg

 若說澎湖對我的吸引力究竟來自哪裡

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(16) 人氣()

00.jpg

 

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(23) 人氣()

00.jpg

 說起這趟員工澎湖之旅的住宿地點,好險我有先問過今年去住的朋友

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(11) 人氣()

00.jpg

 

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(14) 人氣()

00.jpg

 終於 期待好久的澎湖員工之旅 成行成團出發啦!

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(30) 人氣()

 

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(33) 人氣()

00.jpg

 

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(13) 人氣()

01.jpg

 

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(14) 人氣()

00.jpg

 

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(21) 人氣()

00.jpg

 

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(33) 人氣()

00.jpg

 

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()

00.jpg

 

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(21) 人氣()

00.jpg

 

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(33) 人氣()

001

 

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(30) 人氣()

 

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(11) 人氣()

01.jpg

 

文章標籤

思思 發表在 痞客邦 留言(16) 人氣()